Wrzesień 2015

Kto może być świadkiem sporządzenia testamentu?

Anna Błach        |        15 września 2015        |        Komentarze (0)

Niezbędnym wymogiem ważności testamentu urzędowego czy ustnego jest sporządzenie go w obecności co najmniej 2 świadków. Nie ma przeszkód, aby świadków było jednak więcej. Kodeks cywilny przewiduje jednak pewne ograniczenia co do osób, które mogą być świadkami złożenia takiego oświadczenia woli. Przede wszystkim osoba będąca świadkiem musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie […]

Testament i obalenie testamentu

Anna Błach        |        06 września 2015        |        Komentarze (0)

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego stosuje się tylko wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, należy postępować zgodnie z jego wolą, którą w nim wyraził. Rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. To właśnie ten dokument określa los […]