Październik 2015

Obalenie testamentu

Anna Błach        |        06 października 2015        |        Komentarze (0)

Sporządzenie lub obalenie testamentu może wykonać osoba, która jest w pełni świadoma następstw swoich czynów. W postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych testatorze, czasami konieczne jest powołanie biegłego sądowego na okoliczność stanu zdrowia psychicznego spadkodawcy w chwili sporządzania przez niego testamentu. Z mocy prawa nieważny jest testament, gdy sporządzony jest w stanie wyłączającym świadomość podjęcia […]