Kwiecień 2018

Testament ocenia psychiatra

Anna Błach09 kwietnia 2018Komentarze (0)

Sporządzić lub odwołać testament może osoba, która jest w pełni świadoma następstw swoich czynów. W postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych testatorze, czasami konieczne jest powołanie biegłego sądowego na okoliczność stanu zdrowia psychicznego spadkodawcy w chwili sporządzania przez niego testamentu. Z mocy prawa nieważny jest testament, gdy sporządzony jest w stanie wyłączającym świadomość […]