Spadek

Zapis Windykacyjny w prawie spadkowym

Anna Błach        |        18 maja 2017        |        Komentarze (0)

Obecne przepisy prawa spadkowego pozwalają osobie sporządzającej testament zapisać konkretne rzeczy ze swojego majątku na rzecz konkretnych osób. Pamiętać jednak należy, iż ta szczególna regulacja dotyczy jedynie testamentów sporządzonych w formie aktu notarialnego. Dotychczas testator, czyli osoba sporządzająca testament, mogła w testamencie powołać do całości lub części swojego majątku osoby bez możliwości wskazania konkretnych przedmiotów […]

Spadek – odrzucenie przez dziecko

Anna Błach        |        07 maja 2017        |        Komentarze (0)

Jeżeli zmarły zostawił same długi albo jeśli długi przewyższają wartość majątku, spadkobierca powinien zdecydować się na odrzucenie spadku. A co zrobić jeśli spadkobiercą dłużnika będzie dziecko, które przed sądem występować nie może? Aby odrzucić spadek, należy w ciągu 6 miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy złożyć odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie rejonowym, można to […]

Spadek – odrzucenie po terminie

Anna Błach        |        06 maja 2017        |        Komentarze (0)

Na odrzucenie spadku po osobie, której długi przewyższają wartość zostawionego majątku jest tylko 6 miesięcy od dnia śmierci dłużnika -spadkobiercy. W wyjątkowych przypadkach można jednak złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku także po tym terminie. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z […]

Spadek a wspólność majątku spadkowego

Anna Błach        |        06 maja 2017        |        Komentarze (0)

Spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego otwarcia i z tą chwilą powstaje pomiędzy nimi wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta powstaje automatycznie, z mocy samego prawa i dotyczy całego majątku spadkowego. Współspadkobiercy mają prawo do współposiadania spadku i poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku. Jeżeli jednak jeden ze współspadkobierców obejmie w posiadanie z wyłączeniem pozostałych współspadkobierców […]

Spadek – czy możesz go nie przyjąć?

Anna Błach        |        09 marca 2017        |        Komentarze (0)

Jeśli w skład spadku wchodzą długi lub też istnieją inne powody, dla których spadkobiercy nie chcą przyjąć spadku, mogą go odrzucić. Powinni jednak uczynić to w terminie zakreślonym przez kodeks cywilny i zachować odpowiednią formę dla swojego oświadczenia. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się […]