Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Dziedziczenie ustawowe

Anna Błach06 maja 2016Komentarze (0)

Regułą jest dziedziczenie z ustawy, czyli w oparciu o krąg spadkobierców wskazanych przez ustawodawcę w kodeksie cywilnym. W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci oraz małżonek zmarłego, dzielą się oni spadkiem w częściach równych, z zastrzeżeniem, że część przypadająca na małżonka nie może być mniejsza niż 1/4 majątku spadkowego. Gdy jedno z dzieci nie dożyło chwili śmierci spadkodawcy jego część przypada po równo na jego dzieci, czyli wnuki zmarłego, a w dalszej kolejności na prawnuki. Dziecko poczęte może być spadkobiercą pod warunkiem, że urodzi się żywe.

Należy pamiętać, że dzieci spadkodawcy zawsze mają pierwszeństwo w dziedziczeniu z ustawy. Jedyną osobą, z którą muszą się dzielić spadkiem jest małżonek spadkodawcy. Gdy spadkodawca nie pozostawił potomków (lub gdy zostali uznani za niegodnych dziedziczenia, odrzucili spadek czy też zrzekli się dziedziczenia po spadkodawcy jeszcze za jego życia) dziedziczy połowę małżonek, a pozostałą połową spadku dzielą się rodzice i rodzeństwo. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Oznacza to, że do spadku może być powołane wujostwo spadkodawcy, a w przypadku ich śmierci, również kuzyni (czyli zstępni wujostwa). W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych.

A zatem rodzeństwo dziedziczy jedynie, jeśli jedno z rodziców spadkodawcy nie żyje (a spadkodawca nie miał dzieci). Rodzeństwo będzie bowiem dziedziczyć dopiero w miejsce rodziców.

Taki krąg spadkobierców obowiązuje od dnia 28 czerwca 2009r. Gdy spadkodawca zmarł przed tym dniem, to gdy zmarły nie pozostawił małżonka, potomków (dzieci, wnuków, prawnuków), rodziców ani rodzeństwa, do dziedziczenia dochodzi gmina jego ostatniego miejsca zamieszkania. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić lub znajdowało się ono za granicą, to spadek przypada Skarbowi Państwa. Przepisy te nie raz doprowadziły do tragedii. Zdarzało się, że najpierw umarli rodzice, później ich dzieci, a dziadkowie, którzy przepisali na wnuków cały swój majątek na starość pozostają z niczym. Bowiem dziadkowie nie dziedziczyli po wnukach i spadek przypada gminie.

Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do dziedziczenia pozwala na uniknięcie sytuacji, w której spadek przypadnie Skarbowi Państwa.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: