Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Podatek spadkowy – kiedy zerowa stawka?

Anna Błach04 maja 2018Komentarze (0)

Najczęściej to bliscy przekazują sobie darowizny, np. rodzice kupują synowi samochód, a babcia daruje wnuczce mieszkanie. Darowizna podlega opodatkowaniu. Podatek płaci osoba obdarowana, chyba że przepisy zwalniają ją z tego obowiązku.

Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, obowiązujące od 1 stycznia 2007 r., przewidują całkowite zwolnienie z obowiązku zapłaty tego podatku w sytuacji, gdy darowizna przekazywana jest pomiędzy członkami najbliższej rodziny, niezależnie od wartości tej darowizny. Jednak aby skorzystać ze zwolnienia, obdarowany musi spełnić konkretne warunki. Grupa osób zwolnionych z podatku obejmuje osoby najbliżej spokrewnione lub spowinowacone z darczyńcą i nieformalnie nazywa się ją zerową grupą podatkową. Do zerowej grupy podatkowej należą następujące osoby z I grupy:

  • małżonek – żona lub mąż osoby przekazującej darowiznę,
  • zstępni – czyli dzieci (także adopcyjne), wnuki, prawnuki,
  • wstępni – czyli rodzice (również adopcyjni), dziadkowie, pradziadkowie pasierb lub pasierbica,
  • rodzeństwo (również przyrodnie),
  • ojczym i macocha.

Otrzymanie darowizny należy zgłosić urzędowi skarbowemu na formularzu SD-Z2. Termin na złożenie formularza to 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia, np. od daty wpłynięcia środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny na konto bankowe obdarowanego. Zgłoszenie SD-Z2 składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

Gdyby zdarzyło się, że nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów przewidzianych na złożenie zeznania, zwolnienie podatkowe stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu. W takim przypadku musi jednak uprawdopodobnić fakt późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Obecnie bowiem umowę notarialną darowizny zgłasza do urzędu skarbowego notariusz. Ponadto gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9.637 zł.

Forma dla umowy darowizny

Gdy darowizną jest nieruchomość, to umowa darowizny musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. W jego kancelarii muszą stawić się jednocześnie darczyńca i obdarowany z dowodami osobistymi. Natomiast gdy darowizną są ruchomości, to do jej zawarcia wystarczy zwykła umowa pisemna, a nawet umowa ustana. Jeśli umowa ustna darowizny zostanie wykonana, czyli na przykład podarowane pieniądze zostaną przelane na konto obdarowanego jest ona ważna. Darowizna należy do majątku osobistego osoby obdarowanej. Jeżeli więc np. żona otrzyma od rodziców samochód, to jej mąż nie ma do niego praw.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: