Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Podziel spadek w sądzie

Anna Błach05 maja 2018Komentarze (0)

Podział odziedziczonego majątku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami bądź w przypadku braku zgody na mocy orzeczenia sądu.

W momencie uzyskania prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku można przystąpić do podzielenia między spadkobierców majątku spadkowego. Warunkiem umownego działu spadku jest zgoda wszystkich spadkobierców na proponowany podział. W przypadku braku takiej zgody pozostaje sądowy dział spadku. Postępowanie cywilne o dział spadku wszczyna się na wniosek jednego ze spadkobierców, zaś pozostali spadkobiercy są uczestnikami takiego postępowania. We wniosku należy wskazać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza) oraz spis inwentarza sporządzony przez komornika sądowego. Jeśli spis taki nie był utworzony, wtedy należy wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. W trakcie postępowania sąd zajmie się dokonaniem fizycznego podziału majątku spadkowego, czyli określeniem sched spadkowych poszczególnych spadkobierców.

Podział spadku sąd może przeprowadzić na różne sposoby:

  • fizyczny podział przedmiotów między spadkobierców
  • przyznanie przedmiotów jednemu lub kilku spadkobiercom z obowiązkiem spłaty pozostałych współspadkobierców
  • tzw. podział cywilny, czyli sprzedaż przedmiotów i podział uzyskanej w ten sposób sumy pomiędzy współspadkobierców w stosunku do przysługujących im udziałów.

Postępowanie o dział spadku toczy się przed sądem rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W przypadku gdy miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić, właściwym będzie sąd rejonowy miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Na żądanie uczestnika działu – zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie – sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek albo jego znaczna część, lub sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy.

Ile kosztuje podział spadku w sądzie?

Od wniosku o dział spadku należy uiścić stałą opłatę sądową. Wynosi ona 500 zł, zaś w przypadku gdy wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku opłata wynosi 300 zł. Jeżeli przedmiotowy wniosek zawiera żądanie zniesienia współwłasności opłata ta wynosi 1000 zł, zaś jeśli dodatkowo oprócz zniesienia współwłasności zawiera zgodny projekt działu spadku opłata będzie wynosić 600 zł.

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dział spadku nie jest ograniczone żadnym terminem. W przypadku gdy w skład majątku spadkowego wchodzi nieruchomość do wniosku należy dołączyć dowód stwierdzający, iż nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy ( odpis z księgi wieczystej, odpis umowy notarialnej poświadczającej przeniesienie własności nieruchomości, orzeczenie sądowe lub administracyjne). Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek, jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do jego części.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 692 383 412e-mail: biuro@blach-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: