Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Jeśli w skład spadku wchodzą długi lub też istnieją inne powody, dla których spadkobiercy nie chcą przyjąć spadku, mogą go odrzucić.

Powinni jednak uczynić to w terminie zakreślonym przez kodeks cywilny i zachować odpowiednią formę dla swojego oświadczenia.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego oświadczenie.

Czytaj dalej >>>

ABC sprawy spadkowej

Anna Błach01 czerwca 20233 komentarze

Jak potwierdzić prawo do spadku przed sądem?

Potwierdzić prawo do spadku można w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia, ale również przed sądem.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (spadkodawcy).

Nie wszyscy spadkobiercy muszą ten wniosek podpisać, wystarczy, że zrobi to jedna z nich i wymieni pozostałe osoby jako uczestników postępowania.

Wniosek możemy sporządzić sami.

We wniosku podajemy swoje dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji) oraz dane pozostałych spadkobierców.

Jak potwierdzić prawo do spadku przed sądem

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć:

Czytaj dalej >>>

Obecne przepisy prawa spadkowego pozwalają osobie sporządzającej testament zapisać konkretne rzeczy ze swojego majątku na rzecz konkretnych osób.

Pamiętać jednak należy, iż ta szczególna regulacja dotyczy jedynie testamentów sporządzonych w formie aktu notarialnego.

Dotychczas testator, czyli osoba sporządzająca testament, mogła w testamencie powołać do całości lub części swojego majątku osoby bez możliwości wskazania konkretnych przedmiotów majątkowych.

Po śmierci testatora spadkobiercy musieli przeprowadzić więc postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza, by ustalić ich udział w masie spadkowej, a następnie przeprowadzić sądowy lub umowny dział spadku.

Dopiero po przeprowadzeniu działu spadku, konkretne przedmioty stawały się własnością poszczególnych osób.

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny

Nowe przepisy dają możliwość swobodniejszego niż dotychczas dysponowania majątkiem spadkowym przez autora testamentu.

Czytaj dalej >>>

Postępowania spadkowe po osobach, które zmarły pod dniu 28 czerwca 2009r. toczą się na nowych zasadach, które dopuściły do dziedziczenia ustawowego znacznie większą liczbę osób.

Natomiast co się tyczy osób, które zmarły przed tą datą, to dziedziczą po nich zgodnie z dotychczasowymi zasadami: małżonek i dzieci spadkobiercy (i dalsi zstępni), a także w dalszej kolejności rodzice i rodzeństwo (i ewentualnie ich zstępni).

Uprawnieni do dziedziczenia z ustawy

Aktualni uprawnieni do dziedziczenia z ustawy

Natomiast od 28 czerwca 2009 r. będzie aż 6 kręgów spadkobierców, które znacząco rozszerzają liczbę krewnych uprawnionych do dziedziczenia ustawowego.

Czytaj dalej >>>

Od 23 października 2011r. uprawnieni do zachowku mają 5 lat na wniesienie do sądu pozwu o zapłatę przeciwko spadkobiercom testamentowym lub obdarowanym.

Dotyczy to również roszczeń powstałych przed tą datą, jeśli się do tego dnia nie przedawniły.

Zachowek

Co to jest zachowek?

Zachowek to suma pieniężna odpowiadająca połowie wartości udziału w spadku, jaki przypadałby uprawnionym do niego, gdyby byli oni powołani do spadku z ustawy.

Czytaj dalej >>>