Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

grudzień 2020

Umyślne ukrycie testamentu stanowi jedną z form, instytucji niegodności dziedziczenia, o której mówi art. 928 kc. (o spadkobiercy, który jest niegodny dziedziczenia pisałam wcześniej tutaj>>). Umyślnie dokonane czynności polegających na zniszczeniu, podrobieniu, przerobieniu lub ukryciu testamentu spadkodawcy, to po prostu przestępstwo.  Na czym polega ukrycie testamentu? Posłuchaj… Umyślne ukrycie testamentu może skutkować uznaniem za niegodnego Uznanie […]

Testament ustny

Anna Błach21 grudnia 2020Komentarze (0)

Bywają sytuacje, kiedy nie ma czasu na wyrażenie ostatniej woli na piśmie. W takim momencie po prostu możesz wyrazić swoją ostatnią wolę wypowiadając ją w obecności świadków. Jest to tak zwany testament ustny. Czy jest on zawsze ważny? W jakich sytuacjach może być złożony? Czy testament ustny oznacza, że osoba niemówiąca nie może go skutecznie […]

Spadkobierca może być niegodny dziedziczenia tylko z powodu własnego zachowania, którego przedmiotem są działania opisane w art. 928 § 1 kc. Kim zatem jest spadkobierca niegodny dziedziczenia i co to jest tzw. niegodność dziedziczenia?  Zobaczmy… [Tutaj przeczytasz o rodzajach testamentów] Spadkobierca niegodny dziedziczenia Jak już wspomniałam na samym początku, instytucja niegodności dziedziczenia zawarta została w […]

Każdy człowiek powinien spisać swój testament, czyli rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Ludzie w średnim wieku rzadko myślą o swojej śmierci, a tymczasem przecież nie można przewidzieć własnego odejścia ze świata. Z reguły testamentu nie spisujemy, o ile nie jesteśmy w starszym wieku.  Czy testament zawsze trzeba spisać na kartce papieru? Nie zawsze. Jeśli […]

Odziedziczyłeś spadek z długami? Bywają sytuacje, w których spadek składa się wyłącznie z długów. Albo długi przewyższają cały majątek. Czy wtedy to zadłużenie przejdzie na Ciebie?  Tak może się stać! Musisz być uważny, bo inaczej nie unikniesz odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy.  Posłuchaj, co mam Ci do powiedzenia… Przyjęcie spadku Spadkobierca może: