Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

marzec 2021

Podziel spadek w sądzie

Anna Błach30 marca 2021Komentarze (0)

Kiedy można podzielić spadek? Podział odziedziczonego majątku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami bądź w przypadku braku zgody na mocy orzeczenia sądu. W momencie uzyskania prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku można przystąpić do podzielenia między spadkobierców majątku spadkowego. Warunkiem umownego działu spadku jest zgoda wszystkich spadkobierców na proponowany podział. W przypadku braku […]

Najczęściej to bliscy przekazują sobie darowizny, np. rodzice kupują synowi samochód, a babcia daruje wnuczce mieszkanie. Darowizna podlega opodatkowaniu. Podatek płaci osoba obdarowana, chyba że przepisy zwalniają ją z tego obowiązku. Podatek spadkowy – kiedy zerowa stawka? Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, obowiązujące od 1 stycznia 2007 r., przewidują całkowite zwolnienie z obowiązku […]

Dział spadku

Anna Błach16 marca 2021Komentarze (0)

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza, kto i w jakiej części nabył spadek. Następnie dokonuje się działu spadku, który oznacza podział rzeczy należących do spadku pomiędzy spadkobierców. Działu spadku można dokonać w wyniku umowy pomiędzy spadkobiercami. Umowny dział spadku wymaga zgody wszystkich spadkobierców, odpowiedniej formy oraz treści umowy o dziale spadku. Natomiast gdy […]

Sporządzić lub odwołać testament może osoba, która jest w pełni świadoma następstw swoich czynów. W postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych testatorze, czasami konieczne jest powołanie biegłego sądowego na okoliczność stanu zdrowia psychicznego spadkodawcy w chwili sporządzania przez niego testamentu. Kiedy psychiatra ocenia testament? Z mocy prawa nieważny jest testament, gdy sporządzony jest […]