Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Kto może być świadkiem sporządzenia testamentu?

Anna Błach25 stycznia 2021Komentarze (0)

Niezbędnym wymogiem ważności testamentu urzędowego czy ustnego jest sporządzenie go w obecności co najmniej 2 świadków.

Nie ma przeszkód, aby świadków było jednak więcej.

Kodeks cywilny przewiduje jednak pewne ograniczenia co do osób, które mogą być świadkami złożenia takiego oświadczenia woli.

Kto może być świadkiem sporządzenia testamentu

Kto może być świadkiem sporządzenia testamentu?

Przede wszystkim osoba będąca świadkiem musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Ponadto nie może to być osoba, głucha lub niema, a także niepiśmienna.

Konieczne jest, aby świadek władał tym samym językiem w którym złożone jest oświadczenie woli testatora.

Niemożliwe jest również, aby świadkiem była osoba, która w przeszłości została skazana prawomocnym wyrokiem za składanie fałszywych zeznań.

Dodatkowo świadkami nie mogą być małżonek testatora, jego krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.

Zakaz ten obejmuje również wszystkie inne osoby, dla których testament przewidywał będzie jakąkolwiek korzyść.

Nie ma jednak przeszkód, żeby funkcję świadka spełniała osoba sporządzająca protokół.

Anna Błach
adwokat
radca prawny

Photo by TienDat Nguyen on Unsplash

***

Aktualni uprawnieni do dziedziczenia z ustawy

Postępowania spadkowe po osobach, które zmarły pod dniu 28 czerwca 2009r. toczą się na nowych zasadach, które dopuściły do dziedziczenia ustawowego znacznie większą liczbę osób [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: