Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Zachowek – jak obliczyć

Anna Błach24 maja 20232 komentarze

Roszczenie o zachowek przysługuje wtedy, gdy uprawniony nie otrzymał z majątku zmarłego żadnej korzyści majątkowej tzn. nie został ustanowiony spadkobiercą ani zapisobiercą ani nie otrzymał darowizny za życia spadkodawcy.

Jeżeli otrzymał w ten sposób pewną korzyść, ale jest ona mniejsza niż należny zachowek, to przysługuje mu roszczenie o uzupełnienie zachowku.

Substrat zachowku

Substrat zachowku

Do wyliczenia wartości udziału, należy ustalić tzw. substrat zachowku, czyli specyficznie liczoną wartość spadku.

Czytaj dalej >>>

Coraz więcej osób decyduje się dochodzić swoich praw z tytułu zachowku.

Może zdarzyć się, że uprawniony do zachowku sam umrze, zanim zdecyduje się na podjęcie odpowiednich działań.

Wtedy zachowek może przepaść.

Dziedziczenie zachowku

Dziedziczenie zachowku

Zgodnie kodeksem cywilnym zachowkiem jest przysługująca zstępnym (dzieciom, wnukom itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, część (1/2 lub 2/3) wartości udziału spadkowego, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym.

Czytaj dalej >>>

Testament urzędowy

Anna Błach20 maja 2023Komentarze (0)

Swoją ostatnią wolę możemy również oświadczyć ustnie w obecności 2 świadków oraz osoby pełniącej określone funkcje publiczne – jest to tzw. testament urzędowy czyli allograficzny.

Testament taki jest porównywalny z testamentem notarialnym czy własnoręcznym.

Prawo w Polsce wyróżnia kilka form spisania testamentu.

Każdy wie, że możemy sporządzić swój testament własnoręcznie lub przed notariuszem, natomiast niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia testament urzędowego.

Testament urzędowy

Testament urzędowy

Testament allograficzny sporządza się ustnie przed określonym urzędnikiem i jest on jedną z form testamentu zwykłego.

Czytaj dalej >>>

Zachowek bez podatku

Anna Błach18 maja 2023Komentarze (0)

Jeśli spadkodawca zmarł przed dniem 1 stycznia 2007 r., a uprawniony otrzymał zachowek po tym dniu, to jest on zwolniony od podatku od otrzymanego zachowku.

Ustawa o podatku od spadku i darowizn wskazuje, że po spełnieniu określonych obowiązków informacyjnych zwolnione są od opodatkowania m.in. zachowki wypłacone na rzecz członków najbliższej rodziny.

Z przepisów przejściowych natomiast wynika, że zdarzeniem, według którego należy oceniać, czy zastosować nowy przepis, jest chwila nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych.

Kluczowy dla ustalenia podatkowych konsekwencji nabycia zachowku jest zatem moment otrzymania zachowku.

Zachowek bez podatku

Komu należy się zachowek?

Zgodnie z art. 991 § 1 kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którym należałby się spadek z mocy samej ustawy, przysługuje zachowek, który jest odpowiednim ułamkiem wartości spadku przypadającego z przepisów ustawy.

Czytaj dalej >>>

Wydziedziczenie

Anna Błach16 maja 2023Komentarze (0)

Spisując testament, spadkodawca ma prawo wydziedziczyć bliskich, ale muszą istnieć ku temu ważne powody.

Powody te powinny zostać określone w testamencie.

Wydziedziczenie powoduje, że spadkobierca zostaje pozbawiony nie tylko prawa do schedy spadkowej, ale także prawa do zachowku.

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie – ujęte w testamencie i za poważne przewinienia

Wydziedziczyć można tylko w testamencie, i to za poważne przewinienia.

Czytaj dalej >>>