Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Podatek spadkowy – kiedy zerowa stawka?

Anna Błach24 marca 2021Komentarze (0)

Najczęściej to bliscy przekazują sobie darowizny, np. rodzice kupują synowi samochód, a babcia daruje wnuczce mieszkanie.

Darowizna podlega opodatkowaniu.

Podatek płaci osoba obdarowana, chyba że przepisy zwalniają ją z tego obowiązku.

Podatek spadkowy – kiedy zerowa stawka

Podatek spadkowy – kiedy zerowa stawka?

Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, obowiązujące od 1 stycznia 2007 r., przewidują całkowite zwolnienie z obowiązku zapłaty tego podatku w sytuacji, gdy darowizna przekazywana jest pomiędzy członkami najbliższej rodziny, niezależnie od wartości tej darowizny.

Jednak aby skorzystać ze zwolnienia, obdarowany musi spełnić konkretne warunki.

Grupa osób zwolnionych z podatku obejmuje osoby najbliżej spokrewnione lub spowinowacone z darczyńcą i nieformalnie nazywa się ją zerową grupą podatkową.

Do zerowej grupy podatkowej należą następujące osoby z I grupy:

 • małżonek – żona lub mąż osoby przekazującej darowiznę
 • zstępni – czyli dzieci (także adopcyjne), wnuki, prawnuki
 • wstępni – czyli rodzice (również adopcyjni), dziadkowie, pradziadkowie pasierb lub pasierbica
 • rodzeństwo (również przyrodnie)
 • ojczym i macocha.

Otrzymanie darowizny  –  jaki formularz do Urzędu Skarbowego?

Otrzymanie darowizny należy zgłosić Urzędowi Skarbowemu na formularzu SD-Z2.

Termin na złożenie formularza to 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia, np. od daty wpłynięcia środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny na konto bankowe obdarowanego.

Zgłoszenie SD-Z2 składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

Gdyby zdarzyło się, że nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów przewidzianych na złożenie zeznania, zwolnienie podatkowe stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu.

W takim przypadku musi jednak uprawdopodobnić fakt późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Obecnie bowiem umowę notarialną darowizny zgłasza do urzędu skarbowego notariusz.

Ponadto gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9.637 zł.

Forma dla umowy darowizny

Gdy darowizną jest nieruchomość, to umowa darowizny musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

W jego kancelarii muszą stawić się jednocześnie darczyńca i obdarowany z dowodami osobistymi.

Natomiast gdy darowizną są ruchomości, to do jej zawarcia wystarczy zwykła umowa pisemna, a nawet umowa ustna.

Jeśli umowa ustna darowizny zostanie wykonana, czyli na przykład podarowane pieniądze zostaną przelane na konto obdarowanego jest ona ważna.

Darowizna należy do majątku osobistego osoby obdarowanej. Jeżeli więc np. żona otrzyma od rodziców samochód, to jej mąż nie ma do niego praw.

Anna Błach
adwokat
radca prawny 

Zdjęcie: Karolina Grabowska

***

Dział spadku

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza, kto i w jakiej części nabył spadek.

Następnie dokonuje się działu spadku, który oznacza podział rzeczy należących do spadku pomiędzy spadkobierców [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: