Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Anna Błach02 grudnia 2020Komentarze (0)

Odziedziczyłeś spadek z długami?

Bywają sytuacje, w których spadek składa się wyłącznie z długów. Albo długi przewyższają cały majątek. Czy wtedy to zadłużenie przejdzie na Ciebie? 

Tak może się stać! Musisz być uważny, bo inaczej nie unikniesz odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy. 

Posłuchaj, co mam Ci do powiedzenia…

Odpowiedzialność dzieci za długi

Przyjęcie spadku

Spadkobierca może:

 • bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (jest to tzw. przyjęcie proste),
 • bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (jest to tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
 • bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu – uwaga – 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Natomiast brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.

Gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

UWAGA!!!
Jeżeli zmarły zostawił same długi albo jeśli długi przewyższają wartość majątku, spadkobierca powinien zdecydować się na odrzucenie spadku lub przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku powoduje jego przejście na dzieci

Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, to jego udział przejdzie na dzieci. Tak więc one też muszą odrzucić spadek, by nie dziedziczyć długów.

Takie oświadczenie może być złożone samodzielnie tylko przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych np. dzieci oświadczenie składa jej przedstawiciel ustawowy (rodzic czy opiekun).

W takim przypadku 6-cio miesięczny termin na złożenie oświadczenia biegnie dla dziecka od chwili, gdy jego przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tytule powołania dziecka do spadku.

koszty sprawy spadkowej - temida sprawiedliwa

Odrzucenie spadku przez osobę małoletnią

Odrzucenie spadku przez małoletniego, może nastąpić tylko w sądzie rodzinnym i opiekuńczym, który decyduje, czy przedstawiciel ustawowy będzie mógł złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.

Jeśli takiej zgody rodzic nie uzyska, a mimo to złoży oświadczenie, będzie ono nieważne.

Odrzucenie spadku jest bowiem czynnością przekraczającą tzw. zwykły zarząd majątkiem dziecka i dlatego do jego dokonania jest konieczna zgoda sądu rodzinnego.

Dopiero po jej uzyskaniu, rodzic może zwrócić się do sądu spadku z wnioskiem o przyjęcie stosownego oświadczenia.

Odpowiedzialność dzieci za długi spadkodawcy

Z zasady dzieci nie odpowiadają za długi całym majątkiem osobisty.

Niepełnoletni spadkobierca (jeśli jego rodzice nie złożą oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka) zawsze będzie przyjmował spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Oznacza to, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonej w spisie inwentarza masy spadkowej. Spisu inwentarza dokonuje komornik na zlecenie sądu.

Masz pytania? Napisz do mnie bezpośrednio za pomocą formularza:

Anna Błach
adwokat
radca prawny

Photo by Susana Coutinho on Unsplash

***

Testament ocenia psychiatra

Sporządzić lub odwołać testament może osoba, która jest w pełni świadoma następstw swoich czynów.

W postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych testatorze, czasami konieczne jest powołanie biegłego sądowego na okoliczność stanu zdrowia psychicznego spadkodawcy w chwili sporządzania przez niego testamentu [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: