Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Spadek – czy możesz go nie przyjąć?

Anna Błach03 czerwca 2023Komentarze (0)

Jeśli w skład spadku wchodzą długi lub też istnieją inne powody, dla których spadkobiercy nie chcą przyjąć spadku, mogą go odrzucić.

Powinni jednak uczynić to w terminie zakreślonym przez kodeks cywilny i zachować odpowiednią formę dla swojego oświadczenia.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego oświadczenie.

Można je złożyć również w sądzie spadku, w toku rozprawy o stwierdzenie praw do spadku.

Ważne, by w oświadczeniu znalazły się imię i nazwisko spadkodawcy, data i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania, tytuł powołania do spadku (np. testament) i oczywiście oświadczenie o odrzuceniu spadku.

W oświadczeniu należy wymienić również wszystkie znane osoby, należące do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkie testamenty, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne.

Koszt oświadczenia składanego przed sądem wynosi 50 zł.

Należy jednak pamiętać, że termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, czyli o śmierci spadkodawcy.

Natomiast oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone po terminie skutkuje przyjęciem spadku, co wiąże się z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Do niedawna stwierdzenie nabycia spadku było możliwe wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy sądowej.

Sąd spadku czyli sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy na wniosek spadkobierców wydawał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Od 1 marca 2009 r. notariusze mogą sporządzać tzw. akty poświadczenia dziedziczenia, zarówno ustawowego, jak i testamentowego (w grę wchodzi testament notarialny lub własnoręczny, wykluczony jest testament ustny).

U notariusza wydanie aktu trwa znacznie szybciej niż w sądzie, ale za to jest droższe.

Ponadto kolejnym utrudnieniem, czasami nie do przejścia, jest obostrzenie, by wszyscy spadkobiercy stawili się u notariusze i zgodnie złożyli poświadczyli dziedziczenie.

Notariusz nie sporządzi bowiem aktu poświadczenia dziedziczenia, gdy okaże się, że między spadkobiercami jest spór o schedę, o to, kto dziedziczy i w jakich częściach.

Taki spór może bowiem rozstrzygnąć tylko sąd.

Podpisany przez wszystkich dziedziczących akt rejent od razu rejestruje w systemie informatycznym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną – w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia.

Dopiero tak zarejestrowany ma moc prawną równą sądowemu postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Anna Błach
adwokat
radca prawny 

Photo by Gemma Evans on Unsplash

***

ABC sprawy spadkowej

Potwierdzić prawo do spadku można w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia, ale również przed sądem.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (spadkodawcy) [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

    Dodaj komentarz

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis: