Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Spadek – odrzucenie przez dziecko

Anna Błach12 kwietnia 2021Komentarze (0)

Jeżeli zmarły zostawił same długi albo jeśli długi przewyższają wartość majątku, spadkobierca powinien zdecydować się na odrzucenie spadku.

A co zrobić jeśli spadkobiercą dłużnika będzie dziecko, które przed sądem występować nie może?

Wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku przez małoletniego

Spadek – odrzucenie przez dziecko

Aby odrzucić spadek, należy w ciągu 6 miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy złożyć odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie rejonowym, można to także zrobić u notariusza.

Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli spadkobierca odrzuci spadek, to jego udział przejdzie na dzieci. Tak więc one też muszą odrzucić spadek, by nie dziedziczyć długów.

Takie oświadczenie może być złożone samodzielnie tylko przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych np. dzieci oświadczenie składa jej przedstawiciel ustawowy (rodzic czy opiekun).

W takim przypadku 6-cio miesięczny termin na złożenie oświadczenia biegnie dla dziecka od chwili, gdy jego przedstawiciel ustawowy dowiedział się o tytule powołania dziecka do spadku.

Odrzucenie spadku przez małoletniego, może nastąpić tylko w sądzie rodzinnym i opiekuńczym, który decyduje, czy przedstawiciel ustawowy będzie mógł złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka.

Jeśli takiej zgody rodzic nie uzyska, a mimo to złoży oświadczenie, będzie ono nieważne.

Odrzucenie spadku jest bowiem czynnością przekraczającą tzw. zwykły zarząd majątkiem dziecka i dlatego do jego dokonania jest konieczna zgoda sądu rodzinnego.

Dopiero po jej uzyskaniu, rodzic może zwrócić się do sądu spadku z wnioskiem o przyjęcie stosownego oświadczenia.

Z zasady dzieci nie odpowiadają za długi całym majątkiem osobisty.

Niepełnoletni spadkobierca (jeśli jego rodzice nie złożą oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka) zawsze będzie przyjmował spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Oznacza to, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w spisie inwentarza masy spadkowej.

Spisu inwentarza dokonuje komornik na zlecenie sądu.

Co powinien zawierać wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku przez małoletniego?

Wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku przez małoletniego powinien zawierać:

 1. miejscowość i datę
 2. adres sądu rejonowego – wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania dziecka
 3. oznaczenie wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres rodziców dziecka)
 4. oznaczenie uczestnika postępowania (imię, nazwisko, adres małoletniego dziecka)
 5. tytuł wniosku czyli: Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka małoletniego
 6. określenie we wniosku tego o co wnosimy
 7. uzasadnienie wniosku
 8. własnoręczny podpis wnioskodawcy
 9. załączniki (odpis wniosku, skrócony odpis aktu urodzenia małoletniego dziecka, skrócony odpis aktu zgonu zmarłej, kopie wezwań do zapłaty kierowanych do zmarłej).

Anna Błach
adwokat
radca prawny 

Photo by Kevin Gent on Unsplash

***

Spadek – odrzucenie po terminie

Na odrzucenie spadku po osobie, której długi przewyższają wartość zostawionego majątku jest tylko 6 miesięcy od dnia śmierci dłużnika-spadkobiercy.

W wyjątkowych przypadkach można jednak złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku także po tym terminie [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: