Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Testament – jak sporządzić

Anna Błach04 maja 2021Komentarze (0)

Testament to jedyny sposób na świadome rozporządzenie swoim majątkiem, które odniesie skutek dopiero po śmierci właściciela.

Co musi zawierać testament, żeby był ważny?

Jak sporządzić testament

Co to jest testament?

Testamentem nazywa się czynność prawną w której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Będzie skuteczny dopiero po śmierci osoby, która go sporządziła.

A zatem za życia jego autora nikt nie może rościć sobie żadnych pretensji prawnych z tytułu rozporządzeń zawartych w testamencie.

Testament można odwołać w każdej chwili lub zmienić. To zawsze ostatni testament jest wiążący.

Oczywiście pod warunkiem, że będzie uznany za ważny i sąd nie znajdzie podstaw do jego obalenia.

Niejasny testament może być ważny, bo wykłada się zgodnie z wolą spadkodawcy.

Natomiast testament jest nieważny, gdy jest sprzeczny z ustawą lub zasadami współżycia społecznego.

Nie można w testamencie zapisać rzeczy, która nie jest majątkiem spadkodawcy lub pochodzi z kradzieży.

Jak sporządzić testament?

Aby testament był ważny, należy spełnić wymienione w kodeksie cywilnym warunki.

Przede wszystkim osoba sporządzająca testament musi posiadać tzw. zdolność do testowania.

Takiej zdolności nie posiadają osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych lub bez takiej zdolności małoletni oraz osoby ubezwłasnowolnione. Jeżeli takie osoby bez zdolności do testowania sporządzą oni testament, to będzie on nieważny.

Ponadto należy pamiętać, ze testament jest czynnością czysto osobistą i dlatego nie może być sporządzony przez rodzica, opiekuna prawnego, pełnomocnika, ani inne osoby, ale tylko i wyłącznie osobiście.

Ponadto osoba sporządzająca testament musi zrobić to świadomie i celowo, czyli wiedzieć, iż podjęte przez nią zachowanie stanowi właśnie sporządzenie testamentu.

Nie będzie testamentem np. pismo sporządzone dla żartu i ukryte przez rodzinę, traktującą ją jako testament ze względu na ich osobistą korzyść.

Nieważny będzie testament napisany pod wpływem groźby, błędu, podobnie testament osoby znajdującej się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne spisanie ostatniej woli (szczególnie z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo nawet przemijającego zaburzenia czynności psychicznych, demencji starczej).

Rodzaje testamentu

Testament, aby był ważny, musi zostać sporządzony w jednej z postaci, którą wymienia kodeks cywilny.

Najbardziej popularne i zalecane przez prawników formy testamentu to pisemna i notarialna.

Testament pisemny polega na tym, iż testator napisze go w całości własnoręcznie w dowolnym języku, podpisze i opatrzy datą.

Na takim testamencie nie powinny znaleźć się podpisy innych osób. Testament notarialny sporządza notariusz za określoną w odrębnych przepisach opłatą notarialną.

W testamencie należy wymienić osoby, które będą dziedziczyć i w jakiej części.

Można dokładnie wymieniać, co i komu zapisujemy, a można też napisać w zasadzie jedno zdanie: “Cały mój majątek ma dziedziczyć syn Paweł”.

Anna Błach
adwokat
radca prawny 

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

***

Testament – jak odwołać

Testament można odwołać w każdej chwili.

Odwołanie testamentu może nastąpić poprzez sporządzenie nowego testamentu lub zniszczenie starego testamentu.

Odwołanie testamentu sporządzonego u notariusza można zrobić zwykłą formą pisemną [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: