Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Testament ocenia psychiatra

Anna Błach08 marca 2021Komentarze (0)

Sporządzić lub odwołać testament może osoba, która jest w pełni świadoma następstw swoich czynów.

W postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych testatorze, czasami konieczne jest powołanie biegłego sądowego na okoliczność stanu zdrowia psychicznego spadkodawcy w chwili sporządzania przez niego testamentu.

Psychiatra ocenia testament

Kiedy psychiatra ocenia testament?

Z mocy prawa nieważny jest testament, gdy sporządzony jest w stanie wyłączającym świadomość podjęcia decyzji.

Jeśli są zatem wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego zmarłego testatora konieczne jest powołanie biegłego sądowego, który stwierdzi czy w chwili sporządzenia testamentu testator cierpiał na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub choćby przemijające zaburzenia czynności psychicznych.

Jest to szczególna opinia biegłego psychiatry, bo wydawana wobec osoby już nieżyjącej, a biegły pozbawiony jest możliwości osobistego zbadania testatora.

Cała opinia może być oparta na materiale dowodowym zgromadzonym w postępowaniu sądowym, sylwetce psychicznej spadkodawcy.

Ocenie biegłego poddawany jest przede wszystkim testament, okoliczności jego sporządzenia, zeznanie wszystkich świadków, okoliczności spisania testamentu oraz materiał medyczny.

Jeśli testament sporządzony został własnoręcznie przez testatora, wówczas biegły ocenia treść testamentu pod kątem językowym, zwracając uwagę na zasób słów wykorzystanych do jego sporządzenia, charakter pisma, skreślenia i dopiski.

Analizy dokonuje się pod kątem ewentualnych zmian chorobowych.

W przypadku testamentu ustnego istotne są tu wszystkie okoliczności jego wygłoszenia.

Na szczególna uwagę zasługują okoliczności poważnych zmian chorobowych, uniemożliwiających prawidłowe komunikowanie się z otoczeniem.

Wpływ leków

Inną kwestię stanowi wpływ leków, szczególnie przeciwbólowych, na psychikę.

Trzeba pamiętać, że sam ból, zwłaszcza jeśli jest uporczywy i intensywny, wpływa niekorzystnie na stan psychiczny, tj. wzmaga drażliwość, zaburza koncentrację uwagi.

Powszechnie uważa się, że nie każdy stan ciężkiej choroby osoby w podeszłym wieku musi skutkować złym stanem psychicznym, szczególnie wówczas, kiedy jest odpowiednio leczony.

Jednak w przypadku osób z zaburzeniami neurologicznymi, zdarza się jednak, że choroby te uniemożliwiają prawidłowy kontakt, a tym samym wyrażenie woli.

Istotną kwestią jest tu ocena głębokości zaburzeń otępiennych i możliwości komunikacji.

W przeciwieństwie do sądu, biegły nie musi wydać opinii jednoznacznej. Sąd natomiast musi wydać jedno rozstrzygnięcie.

Anna Błach
adwokat
radca prawny 

Zdjęcie: cottonbro studio

***

Wniosek o nabycie spadku. Wzór 

Masz WZÓR WNIOSKU o nabycie spadku i nie wiesz, co z nim zrobić?

Z tego artykułu dowiesz się właśnie, jak prawidłowo wypełnić wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: