Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Testament urzędowy

Anna Błach20 maja 2023Komentarze (0)

Swoją ostatnią wolę możemy również oświadczyć ustnie w obecności 2 świadków oraz osoby pełniącej określone funkcje publiczne – jest to tzw. testament urzędowy czyli allograficzny.

Testament taki jest porównywalny z testamentem notarialnym czy własnoręcznym.

Prawo w Polsce wyróżnia kilka form spisania testamentu.

Każdy wie, że możemy sporządzić swój testament własnoręcznie lub przed notariuszem, natomiast niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia testament urzędowego.

Testament urzędowy

Testament urzędowy

Testament allograficzny sporządza się ustnie przed określonym urzędnikiem i jest on jedną z form testamentu zwykłego.

Oznacza to, że może zostać sporządzony w dowolnym czasie i przez każdą osobę, która posiada zdolność do czynności prawnych.

Co istotne jednak, testamentu takiego nie mogą sporządzić osoby głuche lub nieme, co wprost wskazują przepisy kodeksu cywilnego.

Wynika to z tego, że oświadczenie, które chce złożyć testator musi zostać wyrażone w sposób ustny.

Osoba, która chce rozporządzić swoim majątkiem w formie testamentu urzędowego powinna stawić się do odpowiedniego urzędu, aby złożyć ustne oświadczenie woli przed urzędnikiem i świadkami.

Katalog tych urzędników określa kodeks cywilny, jest on zamknięty i obejmuje wyłącznie: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

Tylko wskazane w kodeksie cywilnym organy są uprawnione do odebrania ustnego oświadczenia woli testatora.

Osoba urzędowa ma obowiązek przyjęcia oświadczenia woli o testamencie, a także sporządzenia protokołu z tej czynności.

W protokole niezbędne jest zaznaczenie daty, kiedy została dokonana czynność testowania.

Po sporządzeniu protokołu zostaje on odczytany wszystkim uczestnikom czynności.

Protokół, po odczytaniu zostaje opatrzony podpisami testatora, urzędnika, a także świadków, których obecność jest niezbędna.

Za sporządzenie takiego testamentu należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 22 zł.

Testament sporządzony w takiej formie nabiera mocy dokumentu urzędowego, a co za tym idzie jest wiążący w świetle prawa.

Niezbędny wymóg – obecność co najmniej 2. świadków

Niezbędnym wymogiem ważności testamentu urzędowego jest sporządzenie go w obecności co najmniej 2 świadków.

Nie ma przeszkód, aby świadków było jednak więcej.

Kodeks cywilny przewiduje jednak pewne ograniczenia co do osób, które mogą być świadkami złożenia takiego oświadczenia woli.

Przede wszystkim osoba będąca świadkiem musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Ponadto nie może to być osoba, głucha lub niema, a także niepiśmienna.

Konieczne jest, aby świadek władał tym samym językiem w którym złożone jest oświadczenie woli testatora.

Niemożliwe jest również, aby świadkiem była osoba, która w przeszłości została skazana prawomocnym wyrokiem za składanie fałszywych zeznań.

Dodatkowo świadkami nie mogą być małżonek testatora, jego krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.

Zakaz ten obejmuje również wszystkie inne osoby, dla których testament przewidywał będzie jakąkolwiek korzyść.

Nie ma jednak przeszkód, żeby funkcję świadka spełniała osoba sporządzająca protokół.

Aby testament urzędowy był uznany za ważny, musi spełniać wszystkie wymogi formalne.

Jak wskazuje jednak praktyka istnieje możliwość dokonania uznania nieważnego testamentu urzędowego jako ważny testament ustny.

W sytuacji gdy to nie będzie możliwe, wówczas odpowiedzialność za straty poniesione przez niedoszłych spadkobierców nieważnego testamentu spoczywa na gminie.

Anna Błach
adwokat
radca prawny 

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

***

Wydziedziczenie

Spisując testament, spadkodawca ma prawo wydziedziczyć bliskich, ale muszą istnieć ku temu ważne powody. Powody te powinny zostać określone w testamencie.

Wydziedziczenie powoduje, że spadkobierca zostaje pozbawiony nie tylko prawa do schedy spadkowej, ale także prawa do zachowku [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: