Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Wydziedziczenie

Anna Błach16 maja 2023Komentarze (0)

Spisując testament, spadkodawca ma prawo wydziedziczyć bliskich, ale muszą istnieć ku temu ważne powody.

Powody te powinny zostać określone w testamencie.

Wydziedziczenie powoduje, że spadkobierca zostaje pozbawiony nie tylko prawa do schedy spadkowej, ale także prawa do zachowku.

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie – ujęte w testamencie i za poważne przewinienia

Wydziedziczyć można tylko w testamencie, i to za poważne przewinienia.

Kodeks cywilny dopuszcza tylko 3 takie przypadki, tzn. gdy spadkobierca:

 1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
 2. dopuścił się wobec spadkodawcy albo najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci
 3. uporczywie nie dopełnia wobec spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przykładowo zachowaniem naruszającym zasady współżycia społecznego jest odmawianie podjęcia pracy, pijaństwo, narkomania, zaniedbywanie rodziny, odmawianie wychowywania własnych dzieci.

Nie każde jednak zachowanie sprzeczne z wolą spadkodawcy i naganne może być powodem wydziedziczenia.

Takie postępowanie musi też być uporczywe.

Przyczyną wydziedziczenia może być także pobicie, uszkodzenie ciała, groźby itp. zarówno wobec spadkodawcy jak i osoby mu bliskiej.

Ponadto uzasadnia całkowite pozbawienie spadku uporczywe niedopełnienie obowiązków rodzinnych, np. uchylanie się od niezbędnego materialnego wspierania rodziców będących w potrzebie, nie udzielenie im opieki w chorobie.

Takie naganne zachowanie musi być zawinione, czyli nie można wydziedziczyć bliskiego, który nie był zdolny zapewnić opieki z powodu własnej ciężkiej choroby albo długotrwałego wyjazdu.

Spadkodawca nie może wydziedziczyć bliskiego, jeżeli jej przebaczył.

Jeżeli wydziedziczony uważa, iż spadkodawca go skrzywdził swoją decyzją, może wystąpić do sądu o wypłacenie mu zachowku.

Dopuszczalność wydziedziczenia będzie oceniał sąd.

Kiedy sąd uzna spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia?

W określonych sytuacjach spadkobierca może być odsunięty od schedy spadkowej nawet gdy spadkodawca go nie wydziedziczył.

Sąd może uznać spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia w 3 wypadkach:

 • gdy dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy
 • podstępem lub groźbą skłonił go do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził w sporządzeniu lub odwołaniu ostatniej woli
 • umyślnie ukrył lub zniszczył, podrobił lub przerobił testament albo świadomie skorzystał z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inną osobę.

Za winy rodziców nie płacą dzieci

Wydziedziczenie dziecka nie może dotknąć wnuków, chyba że również ich zachowanie było naganne, ale wtedy także i ich spadkodawca musi wydziedziczyć w testamencie.

Jeśli w testamencie wydziedziczającym nikt nie został wyznaczony spadkobiercą, wnuki dojdą do spadku jako spadkobiercy ustawowi.

Spadkobierca uznany za niegodnego zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył spadku.

Anna Błach
adwokat
radca prawny 

Photo by Noah Silliman on Unsplash

***

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Zgodnie z kodeksem cywilnym:

Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

[Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: