ABC sprawy spadkowej

Anna Błach        |        19 czerwca 2018        |        3 komentarze

Potwierdzić prawo do spadku można w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia, ale również przed sądem. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (spadkodawcy). Nie wszyscy spadkobiercy muszą ten wniosek podpisać, wystarczy, że zrobi to jedna z nich i wymieni pozostałe osoby  jako uczestników postępowania. Wniosek możemy sporządzić sami. We wniosku podajemy swoje dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji) oraz dane pozostałych spadkobierców. Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć:

  • akt zgonu spadkodawcy,
  • akty urodzenia lub akty małżeństwa osób dziedziczących,
  • dowód uiszczenia wpisu sądowego (przelew na konto sądu lub znaki sądowe) w kwocie 50 zł
  • testamenty w oryginale jeśli zostały sporządzone,
  • tyle egzemplarzy wniosku wraz z załącznikami ilu jest uczestników postępowania

Po złożeniu wniosku do sądu czekamy, aż sąd prześle nam wezwanie na rozprawę. Może to trwać do od kilku tygodniu do kilku miesięcy. Nie ma określonych terminów, w których sąd powinien wyznaczyć termin pierwszej rozprawy. Termin rozprawy najczęściej zależy od ilości spraw w danym wydziale cywilnym sądu spadkowego.

Na rozprawie sąd ustala kto będzie dziedziczył po zmarłym. Jeśli jest kilku spadkobierców, sąd ustala w jakiej części będzie dziedziczył każdy z nich. Na zakończenie sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które stanowi podstawę do późniejszego podziału majątku spadkowego.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Melba Marzec 29, 2018 o 13:10

Pani Anno,

A jeśli nie wiadomo, czy jest testament czy nie, ponieważ osoba zmarła mieszkała z konkubentk (nie mieli ślubu, ani wspólnych dzieci) i nie utrzymywała stałych kontaktów z dziećmi biologicznymi? Czy wówczas też należy złożyć standardowy wniosek z wypisaniem wyłącznie dzieci zmarłego?

Odpowiedz

Anna Błach Marzec 29, 2018 o 18:18

można zrobić tak jak Pan mówi, można tez wskazać jako uczestnika postępowania konkubenta, ewentualnie wskazać dane konkubenta sądowi z informacja , że ta osoba może mieć wiedzę nt istnienia testamentów – ale to nie jest konieczne. Można też wystąpić do dowolnego notariusza z prośbą, żeby zwrócił się do Notarialnego Rejestru Testamentów z pytaniem czy zmarły pozostawił testamenty. Notariuszowi potrzebny jest oryginał aktu zgonu i dowód osobisty lub akt małżeństwa spadkobiercy ustawowego. Należy jednak pamiętać, że nie ma obowiązku rejestrowania testamentów, więc nie każdy spadkodawca który sporządził testament żądał jego zarejestrowania w rejestrze. Testament mógł też przecież być pisemny lub ustany.

Odpowiedz

Kasia Styczeń 16, 2019 o 08:26

Bardzo przyda mi się ta wiedza, pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@blach-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: