Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Spadek

Jeśli w skład spadku wchodzą długi lub też istnieją inne powody, dla których spadkobiercy nie chcą przyjąć spadku, mogą go odrzucić. Powinni jednak uczynić to w terminie zakreślonym przez kodeks cywilny i zachować odpowiednią formę dla swojego oświadczenia. Oświadczenie o odrzuceniu spadku Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w […]

Obecne przepisy prawa spadkowego pozwalają osobie sporządzającej testament zapisać konkretne rzeczy ze swojego majątku na rzecz konkretnych osób. Pamiętać jednak należy, iż ta szczególna regulacja dotyczy jedynie testamentów sporządzonych w formie aktu notarialnego. Dotychczas testator, czyli osoba sporządzająca testament, mogła w testamencie powołać do całości lub części swojego majątku osoby bez możliwości wskazania konkretnych przedmiotów […]

Postępowania spadkowe po osobach, które zmarły pod dniu 28 czerwca 2009r. toczą się na nowych zasadach, które dopuściły do dziedziczenia ustawowego znacznie większą liczbę osób. Natomiast co się tyczy osób, które zmarły przed tą datą, to dziedziczą po nich zgodnie z dotychczasowymi zasadami: małżonek i dzieci spadkobiercy (i dalsi zstępni), a także w dalszej kolejności […]

Jeżeli zmarły zostawił same długi albo jeśli długi przewyższają wartość majątku, spadkobierca powinien zdecydować się na odrzucenie spadku. A co zrobić jeśli spadkobiercą dłużnika będzie dziecko, które przed sądem występować nie może? Spadek – odrzucenie przez dziecko Aby odrzucić spadek, należy w ciągu 6 miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy złożyć odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku […]

Na odrzucenie spadku po osobie, której długi przewyższają wartość zostawionego majątku jest tylko 6 miesięcy od dnia śmierci dłużnika-spadkobiercy. W wyjątkowych przypadkach można jednak złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku także po tym terminie. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku Spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z […]