Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Testament

Testament urzędowy

Anna Błach24 maja 2021Komentarze (0)

Swoją ostatnią wolę możemy również oświadczyć ustnie w obecności 2 świadków oraz osoby pełniącej określone funkcje publiczne – jest to tzw. testament urzędowy czyli allograficzny. Testament taki jest porównywalny z testamentem notarialnym czy własnoręcznym. Prawo w Polsce wyróżnia kilka form spisania testamentu. Każdy wie, że możemy sporządzić swój testament własnoręcznie lub przed notariuszem, natomiast niewiele […]

Czasami ostatnia wola zmarłego spisana w testamencie jest nie do końca zrozumiała, zawiera sprzeczne zapisy. W takiej sytuacji testament należy tak tłumaczyć, żeby możliwie najpełniej oddać ostatnią wolę zmarłego. W praktyce są ogromne problemy z ustaleniem tego jakie były rzeczywiste intencje testatora i jaką przyjąć wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenie spadkodawcy w mocy i nadać […]

Czasami ostatnia wola zmarłego spisana w testamencie jest nie do końca zrozumiała, zawiera sprzeczne zapisy. W takiej sytuacji testament należy tak tłumaczyć, żeby możliwie najpełniej oddać ostatnią wolę zmarłego. W praktyce są ogromne problemy z ustaleniem tego jakie były rzeczywiste intencje testatora i jaką przyjąć wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenie spadkodawcy w mocy i nadać […]

Testament to jedyny sposób na świadome rozporządzenie swoim majątkiem, które odniesie skutek dopiero po śmierci właściciela. Co musi zawierać testament, żeby był ważny? Testamentem nazywa się czynność prawną w której spadkodawca rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Będzie skuteczny dopiero po śmierci osoby, która go sporządziła. A zatem za życia jego autora nikt nie może […]

Testament – jak odwołać

Anna Błach26 kwietnia 2021Komentarze (0)

Testament można odwołać w każdej chwili. Odwołanie testamentu może nastąpić poprzez sporządzenie nowego testamentu lub zniszczenie starego testamentu. Odwołanie testamentu sporządzonego u notariusza można zrobić zwykłą formą pisemną. Skutki odwołania Spadkodawca może w każdej chwili odwołać lub zmienić – w całości lub w części – swą ostatnia wolę, oczywiście przed swoją śmiercią. Spadkodawca swoim oświadczeniem […]