Anna Błach

adwokat
radca prawny

Codziennie w swojej pracy zawodowej zajmuję się sprawami spadkowymi. Prowadziłam setki spraw sądowych. Dlatego też postanowiłam napisać tutaj odpowiedzi na pytania, które najczęściej stawiają klienci w mojej kancelarii. Nie zawsze radzą sobie oni z prawem. Bo choć każdy z nich ma prawo do szczęścia, lecz nie każdy ma szczęście do prawa. Jednak na pewno mieli oni szczęście, że trafili do mojej kancelarii.
[Więcej >>>]

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Anna Błach17 maja 2021Komentarze (0)

Zgodnie z kodeksem cywilnym:

Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Zdarza się, że przez wiele lat od śmierci spadkodawcy, osoby, które po nim dziedziczą, nie załatwiają formalności.

Decydują się dopiero na uregulowanie stanu prawnego gospodarstwa, gdy chcą na przykład sprzedać część przejętego gospodarstwa lub przekazać je swoim dzieciom.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Dziedziczenie gospodarstw rolnych – na zasadach ogólnych do spadków otwartych po 14.02.2001 r.

W obecnym prawie nie ma już w zasadzie różnicy między dziedziczeniem gospodarstwa rolnego a innych składników majątku spadkodawcy i o gospodarstwa rolne są dziedziczone na zasadach ogólnych.

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał za sprzeczne z Konstytucją szereg przepisów odnoszących się do dziedziczenia gospodarstw rolnych.

Wyrok ten został ogłoszony 14 lutego 2001 r. i z tym dniem przepisy te utraciły moc obowiązującą.

W związku z tym, do spadków otwartych po tej dacie, niezależnie od tego, czy w ich skład wchodzi gospodarstwo rolne, będą odnosić się ogólne zasady dziedziczenia ustawowego.

Orzeczenie Trybunału ma zatem ten skutek, że do spadków otwartych po 14.02.2001 r. (czyli gdy spadkodawca zmarł po tym dniu) stosuje się ogólne przepisy o dziedziczeniu, a do spadków otwartych przed tą datą stosuje się przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych.

Bowiem dzień otwarcia spadku to dzień śmierci spadkodawcy.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych do spadków otwartych przed 14.02.2001 r.

Przez długi jednak czas dziedziczenie gospodarstw rolnych podlegało szczególnym rygorom.

Aby na podstawie ustawy odziedziczyć gospodarstwo rolne konieczne było spełnienie przez spadkobierców w chwili otwarcia spadku wymogów, które określała ustawa.

Mogło się zdarzyć, że osoba powołana do dziedziczenia nierolnej części spadku nie mogła odziedziczyć gospodarstwa rolnego właśnie ze względu na brak wymaganych przesłanek.

Dlatego też w stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymieniał osobno spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne i ich udziały w tym gospodarstwie.

Jeśli spadkodawca zmarł przed 14.02.2001 r., do dziedziczenia gospodarstw rolnych mają zastosowanie przepisy szczególne kodeksu cywilnego.

Zgodnie z tym z ustawy dziedziczą gospodarstwo rolne dzieci i małżonek, którzy w chwili otwarcia spadku stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu, chodzą do szkół, albo są trwale niezdolni do pracy.

Jednakże należy pamiętać, że są wyjątki od tej zasady, która powinna znać kancelaria specjalizująca się w prawie spadkowym.

Anna Błach
adwokat
radca prawny 

Photo by Annie Spratt on Unsplash

***

Testament – kiedy nie możesz go zrozumieć

Czasami ostatnia wola zmarłego spisana w testamencie jest nie do końca zrozumiała, zawiera sprzeczne zapisy.

W takiej sytuacji testament należy tak tłumaczyć, żeby możliwie najpełniej oddać ostatnią wolę zmarłego [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Błach w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: